PROJEKTI

K2K svojim radom obuhvaća niz radionica, edukacija, classeva i događaja. Dosadašnji događaji centra usmjeravali su se prema revijalnom, izvedbeno-scenskom, komercijalnom, kazališnom, klubskom i eksperimentalnom karakteru.

Događaji centra potiču mlade kreativce doprinosu oblikovanja plesne zajednice pritom potičući razvoj kreativnosti, istraživanja i povezivanja.

Za termine pratite naš K2K Facebook page!

Mjuzikl Evita

O PROJEKTU

Road Tour EPK 2020

O PROJEKTU

K2K ZAVRŠNA PRODUKCIJA

O PROJEKTU

ARTISSUE SPECIAL EDITION

O PROJEKTU

O5 SESSION

O PROJEKTU

THE GREATEST 5 YEARS

O PROJEKTU

kRIˈeIshən PROJECT

O PROJEKTU